Những tổn thất chính ảnh hưởng tiêu hao nhiên liệu lò hơi:

Việc lựa chọn công nghệ lò hơi, 1 lò hơi đầy đủ thiết bị chính đến phần đuôi lò (như: bộ hâm nước lò hơi, bộ sấy không khí) giúp cho lượng tiêu hao nhiên liệu giảm đi rất nhiều