CÔNG TY CHÚNG TÔI H TR KHÁCH HÀNG ĐỂ KẾT NỐI CÁC DOANH NGHIỆP VỚI NHAU MUA BÁN LÒ – NỒI HƠI ĐÃ QUA SỬ DỤNG VÀ CẢI TẠO THEO YÊU CẦU ĐỂ LÀM GIẢM CHI PHÍ VÀ PHÙ HỢP VỚI DOANH NGHIỆP