0915163186Mr.Trường
CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG NHIỆT THÀNH THÀNH CÔNG

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT LÒ KHÍ NÓNG – NHIỆT NÓNG – GIÓ NÓNG:

» Tính toán & thiết kế: Theo tiêu chuẩn ASME và TCVN

» Công tác chế tạo: Theo tiêu chuẩn ASME và TCVN

» Công suất nhiệt: (1.000.000-18.000.000) kCal/giờ

» Nhiệt độ làm việc: Lên tới 800 0C

» Mức áp làm việc: (1-5) bar(g)

» Nhiên liệu: Than Indonesia & Biomass

 » Hiệu suất lò khí nóng: 85%

 » Chất truyền nhiệt: khí nóng – gió nóng – nhiệt nóng

SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ LÒ KHÍ NÓNG – NHIỆT NÓNG – GIÓ NÓNG:

 

BẢNG ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT LÒ KHÍ NÓNG:

SẢN PHẨM LIÊN QUAN