Nhiên liệu được đốt cháy ở dạng cháy sôi trong buồng lửa, vật liệu lò có nhiệt độ cao sẽ cọ xát, va đập lên bề mặt ống nhận nhiệt, bằng hình thức truyền nhiệt đối lưu, nhiệt lượng được truyền cho ống nhận nhiệt và được qua chiều dày ống truyền cho mỗi chất bên trong ống để chuyển thành hơi bão hoà. Ngọn lửa có nhiệt độ cao ở phía trên tầng sôi bằng hình thức bức xạ nhiệt truyền nhiệt lượng cho các bề mặt nhận nhiệt cho các ống sinh hơi được bố trí xung quanh buồng lửa. Quá trình truyền nhiệt từ ống nhận nhiệt sang mỗi chất trong ống và quá trình truyền nhiệt trong đường ống dẫn khói nóng diễn ra giống như ở lò đốt cháy theo ghi và lò đốt cháy theo buồng ở đáy không lặp lại nữa.

Truyền nhiệt trong buồng lửa lò tầng sôi khác nhiều so với lò đốt theo ghi và lò đốt theo buồng. Trong lò đốt theo ghi và lò đốt theo buồng, ngọn lửa có nhiệt độ cao. Trong khi truyền nhiệt bức xạ cho bề mặt ống nhận nhiệt, ở phần dưới tầng sôi vật liệu lò có nhiệt độ cao chuyển động sôi mãnh liệt xảy ra quá trình truyền nhiệt đối lưu dạng va đập, cọ xát trên bề mặt nhận nhiệt. Hiệu quả truyền nhiệt này cao hơn nhiều so với truyền nhiệt bức xạ. Cho nên khả năng truyền nhiệt và sinh hơi của bề mặt nhận nhiệt tầng sôi lớn hơn nhận nhiệt bức xạ.