Phương pháp này thường được sử dụng ở những nơi có độ ẩm cao, hoặc không khí có nhiệt độ và độ ẩm có tỷ lệ không đều nhau. Nguyên lý là dòng không khí phải đi qua màng hơi nước để tang khả năng lắng bụi. Trong công nghiệp hiện nay người ta áp dụng nhiều phương pháp khác nhau để lắng bụi, dưới đây chúng tôi xin giới thiệu một vài phương pháp lọc bụi dạng này.

  1. Phương pháp sục khí

Khí chứa bụi đi qua màng đục lỗ rồi đi qua lớp chất lỏng dưới dạng các bọt khí, Bụi trong các bọt khí bị thấm ướt, và bị kéo vào pha nước tạo nên các huyền phù, sau đó bụi được đưa ra ngoài, thu hồi khí sạch đưa ra môi trường, phương pháp này được áp dụng cho bụi có nồng độ khoảng 300mg/m3.

  1. Phương pháp dập bụi bằng màng chất lỏng

Dòng khí có chứa bụi đi qua màng nước, các hạt bụi gặp nước sẽ bị dìm xuống hoặc cuốn bám theo màng nước, còn dòng khí đi qua. Nước được đi từ trên xuống, còn dòng khí đi từ dưới lên

   

  1. Phương pháp rửa khí ly tâm

Nước được phun từ trên xuống, theo thành hình trụ của thiết bị, trong khi đó khí được thổi theo dòng xoáy từ dưới đi lên, Bụi văng ra phía thành bị nước cuốn theo hướng cửa thoát dưới đáy.

  1. Phương pháp rửa khí kiểu venture

Dòng khí được dẫn qua một ống thắt tại đây tốc độ dòng khí tăng lên, cho bụi tiếp xúc với các hạt chất lỏng nhỏ, sao cho bụi bị dính ướt lại dưới dạng bùn ướt và rơi xuống phễu chứa, ta có khí sạch được thải ra ngoài.