Phân loại lò hơi để sử dụng loại than phù hợp:

  • Lò hơi ghi xích đốt than cỡ hạt từ 10-30mm
  • Lò hơi tầng sôi đốt than cỡ hạt từ 0-10mm
  • Lò hơi ghi tỉnh đốt than cỡ hạt từ 30-70mm

Lựa chọn loại than phù hợp cho lò hơi:

  • Mỗi kiểu lò khác nhau sẽ sử dụng chủng loại than khác nhau nhằm mục đích: đốt cháy đạt, giảm tiêu hao nhiên liệu, giá thành phù hợp
  • Nên sử dụng dòng than nhập khẩu Indo thay vì dùng than Antraxit Việt Nam vì khi dùng than Antraxit quá trình cháy sinh ra keo xỉ; cáu cặn báo thành ống trao đổi nhiệt nhiều khó vệ sinh.