Tùy thời điểm để sử dụng nhiên liệu giảm chi phí vận hành. Để đáp ứng yêu cầu này đòi hỏi có hệ thống lò hơi đốt đa loại nhiên liệu. 

Cấu tạo lò hơi đốt đa nhiên liệu: