Nguyên lý hoạt động bộ hâm nước: 

  • Nước cấp vào lò đi qua bộ hâm nước, khói thải từ lò ra còn nhiệt cao trao đổi nhiệt với nước trong ống bộ hâm làm nóng nước lên đến 80 độ C, nước tiệp tục đưa vào balon lò hơi. Chu kỳ hoạt động nước và khói liên tục