• Hotline: 0915 163 186/0975 544 584

Sản xuất chế tạo nồi hấp, chiên, sấy nông sản

SẢN XUẤT NỒI HẤP, NỒI THANH TRÙNG

  • SẢN XUẤT NỒI CHIÊN
  • SẢN XUẤT HỆ THỐNG SẤY NÔNG SẢN
  • SẢN XUẤT HỆ THỐNG SẤY THỰC PHẨM
  • SẢN XUẤT HỆ THỐNG SẤY GỖ, VIÊN NÉN….
  • LÒ KHÍ NÓNG CẤP NHIỆT CHO CÁC HỘ TIÊU THỤ

SẢN PHẤM KHÁC